Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů, v primárních formách; ostatní vinylové polymery v primárních formách.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 3905120000 10: Poly(vinylacetát)
  • - - 3905120000 80: Ve vodné disperzi
  • - - 3905190000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 3905210000 10: Kopolymery vinylacetátu
  • - - 3905210000 80: Ve vodné disperzi
  • - - 3905290000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 3905300000 80 (2/0) : Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzované acetátové skupiny
  • - 3905910000 10: Ostatní
  • - - 3905910000 80 (3/0) : Kopolymery
  • - - 3905990000 80 (2/0) : Ostatní