Barvené / Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5405.

  • - - - 5408221000 80 (2/0) : O šířce převyšující 135|cm, avšak nepřesahující 155|cm, v plátnové, keprové, křížové (křížový kepr) nebo atlasové vazbě
  • - - - 5408229000 80 (2/0) : Ostatní