Nitě z umělých nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než 67 decitex.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 5403100000 80: Vysokopevnostní nitě z viskózového vlákna
  • - 5403310000 10: Ostatní nitě, jednoduché
  • - - 5403310000 80 (2/0) : Z viskózového vlákna, nekroucené nebo se zákrutem nepřesahujícím 120 zákrutů na metr
  • - - 5403320000 80 (4/0) : Z viskózového vlákna, se zákrutem převyšujícím 120 zákrutů na metr
  • - - 5403330000 80 (4/0) : Z acetátu celulózy
  • - - 5403390000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 5403410000 10: Ostatní nitě, násobné (skané) nebo kablované
  • - - 5403410000 80: Z viskózového vlákna
  • - - 5403420000 80: Z acetátu celulózy
  • - - 5403490000 80: Ostatní