Tkaniny z umělých střižových vláken.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5516110000 10: Obsahující 85 % hmotnostních nebo více umělých střižových vláken
 • - - 5516110000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5516120000 80: Barvené
 • - - 5516130000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5516140000 80: Potištěné
 • - 5516210000 10: Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekonečnými vlákny
 • - - 5516210000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5516220000 80: Barvené
 • - - 5516230000 80 (2/0) : Z různobarevných nití
 • - - 5516240000 80: Potištěné
 • - 5516310000 10: Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy
 • - - 5516310000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5516320000 80: Barvené
 • - - 5516330000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5516340000 80: Potištěné
 • - 5516410000 10: Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou
 • - - 5516410000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5516420000 80: Barvené
 • - - 5516430000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5516440000 80: Potištěné
 • - 5516910000 10: Ostatní
 • - - 5516910000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5516920000 80: Barvené
 • - - 5516930000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5516940000 80: Potištěné