Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5515110000 10: Z polyesterových střižových vláken
 • - - 5515110000 80 (3/0) : Smíšené hlavně nebo výhradně s viskózovými střižovými vlákny
 • - - 5515120000 80 (3/0) : Smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekonečnými vlákny
 • - - 5515130000 80 (6/0) : Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy
 • - - 5515190000 80 (3/0) : Ostatní
 • - 5515210000 10: Z akrylových nebo modakrylových střižových vláken
 • - - 5515210000 80 (3/0) : Smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekonečnými vlákny
 • - - 5515220000 80 (6/0) : Smíšené hlavně nebo výhradně s vlnou nebo s jemnými zvířecími chlupy
 • - - 5515290000 80: Ostatní
 • - 5515910000 10: Ostatní tkaniny
 • - - 5515910000 80 (3/0) : Smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými nekonečnými vlákny
 • - - 5515990000 80 (3/0) : Ostatní