Dřevěná vlna; dřevitá moučka / DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ.

Deutsch 3 Français 2

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů se jedná o dřevěnou…

ze dřeva; upraveno pro drobný prodej; k dekoraci; barveno; jako…

Dle deklarovaných údajů se jedná o dřevěnou vlnu. Jedná se o tenké pásky dřeva, které jsou obarveny (zelená, žlutá, apod.) a slouží zejména k dekoračním účelům (tvorba velikonočních dekorací, zátiší, obrázků apod.).

Baleno v plastovém sáčku s papírovým límcem s popisem, k zavěšení.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ZE DŘEVA UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ K DEKORACI BARVENO JAKO PÁSKY (PROUŽKY)