Vlna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané (včetně česané vlny v útržcích).

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 5105100000 80: Mykaná vlna
  • - 5105210000 10: Vlněné česance a jiná česaná vlna
  • - - 5105210000 80: Česaná vlna v útržcích
  • - - 5105290000 80: Ostatní
  • - 5105310000 10: Jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané
  • - - 5105310000 80: Z kašmírských koz
  • - - 5105390000 80: Ostatní
  • - 5105400000 80: Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané