S objemem převyšujícím 340 litrů.

Italiano 1

  • - - - 8418102010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - 8418102091 10: Ostatní
  • - - - - 8418102091 80: Předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky (HFC)
  • - - - - 8418102099 80: Ostatní