Ostatní / Slávky jedlé / Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách.

  • - - - - 1605539010 10: Druhu Mytilus spp. a Perna spp.
  • - - - - - 1605539010 80: Zmrazené slávky jedlé (Mytilus edulis), vařené, i v lasturách
  • - - - - - 1605539020 80: Upravené či konzervované slávky jedlé (Mytilus edulis), jídla obsahující slávky jedlé (Mytilus edulis), včetně jídel určených ke spotřebě
  • - - - - - 1605539090 80: Ostatní
  • - - - - 1605539095 80: Ostatní