S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3.

  • - - - - - - 1006304610 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg
  • - - - - - - 1006304620 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 5 kg, avšak nepřesahující 20 kg
  • - - - - - - 1006304690 80: Ostatní