Vykostěné / Ostatní / Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

  • - - - - - - 0203195510 80: Panenka, předkládaná odděleně
  • - - - - - - 0203195515 10: Hřbety a kusy z nich, vyjma panenky, předkládané samostatně
  • - - - - - - - 0203195515 80: Hřbety
  • - - - - - - - 0203195525 80: Kusy
  • - - - - - - 0203195530 80: Kýty
  • - - - - - - 0203195590 80: Ostatní