Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; "homogenizovaný" nebo "rekonstituovaný" tabák; tabákové výtažky a esence (tresti).

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 2403110000 10 (0/5) : Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru
  • - - 2403110000 80: Tabák do vodní dýmky specifikovaný v poznámce k položkám 1 této kapitoly
  • - - 2403190000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 2403910000 10 (0/1) : Ostatní
  • - - 2403910000 80: "Homogenizovaný" nebo "rekonstituovaný" tabák
  • - - 2403990000 80 (2/0) : Ostatní