Benzol (benzen) / Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek.

  • - - 2707100010 80: K použití jako energetická nebo topná paliva
  • - - 2707100090 80: Pro jiné účely