Ostatní / Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytápěné (kromě pecí a jiných zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, odpařování, kondenzace nebo chlazení, jiné než stroje a strojní zařízení typu používaného v domácnosti; neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody.

Dansk 5 Deutsch 158 Ελληνικά 1 English 49 Español 2 Suomi 4 Français 48 Italiano 7 Nederlands 45 Polski 7 Slovenčina 2 Slovenščina 1 Svenska 3

Dle deklarovaných údajů se jedná o generátor…

Dle deklarovaných údajů se jedná o generátor pitné vody. Zařízení slouží ke generování pitné vody kondenzací vodní páry ze vzduchu.

Z okolního prostředí je prosáván vzduch, jehož ochlazováním na výměníku uvnitř generátoru dochází ke kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu.

Výměník je plněný běžným chladícím médiem. Kondenzovaná voda je zachytávána ve sběrné nádrži o objemu 6 litrů, kde se UV zářením likvidují bakterie.

Dále je voda přečerpávána přes čtyři filtry. V prvním se mineralizuje přidáváním uhličitanu vápenatého.

Ve druhém filtru z aktivního uhlí se neutralituje chuť a ve třetím filtru z uhlíkového bloku se odstraňují organické sloučeniny a těžké kovy.

Ve čtvrtém, membránovém filtru, se odstraňují drobné sedimenty. Tato voda je vedena do nádržky na studenou vodu, o objemu 10 litrů, kde je dále ošetřena UV zářením a fitrována dalším membránovým filtrem.

Odtud může uživatel odebírat studenou pitnou vodu. Dále je voda vedena do další nádrže o objemu 0,8 litrů, kde je ohřívána v rozsahu 2,77 - 97,77 stupňů Celsia a odtud odebírána jako horká voda pro přípravu horkých nápojů.

Zařízení je určeno pro použití v interiérových prostorech. Zařízení je stojanový přístroj o rozměrech: 123,5 x 32,7cm x 50,7 cm, o hmotnosti 64 kg.

Stojan je vybaven na odebírání studené nebo teplé vody, pultíkem pro postavení nádoby. Na vrchní straně je ovládací panel s LCD displejem.

Z boční strany v zhruba v jedné třetině odspodu je mříž pro nasávaní vzduchu. Na zadní straně je chladící spirála.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA ELEKTRICKÉ NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE KONDENZÁTORY S CHLADICÍ JEDNOTKOU

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

strojní zařízení; s elektrickým motorem; vzduch; pistole

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o elektrickou opalovací pistoli, která generuje proud horkého vzduchu, kterým lze zahřívat různé povrchy za účelem tvarování plastů, opalování starých laků, nátěrů atd.

Příkon: 2000 W. Hmotnost: 0,6 – 0,95 kg. Nastavení teploty: 80 – 600 °C. Objem vzduchu: 480 l/min.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: STROJNÍ ZAŘÍZENÍ S ELEKTRICKÝM MOTOREM VZDUCH PISTOLE

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o elektrickou opalovací pistoli, která generuje proud horkého vzduchu, kterým lze zahřívat různé povrchy za účelem tvarování plastů, opalování starých laků, nátěrů atd.

Součástí je i příslušenství 4 ks nástavců pro usměrnění horkého vzduchu a škrabek k odstraňování nátěrů.

Pistole i nástavce jsou baleny v kufříku. Příkon: 2000 W. Hmotnost: 0,7 kg. Nastavení teploty: 80 – 600 °C.

Objem vzduchu: 480 l/min.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: STROJNÍ ZAŘÍZENÍ S ELEKTRICKÝM MOTOREM VZDUCH PISTOLE

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

strojní zařízení; lepidla; s elektrickým motorem

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o elektrické tavné pistole, které slouží k tavení tavného lepidla a nanášení roztavené směsi na lepené plochy. Lepidlo se ukládá do zásobníku pistole ve formě tyčinek. Příkon: 40 W a 80 W.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: STROJNÍ ZAŘÍZENÍ LEPIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM