Prášek / Wolfram a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu.

Deutsch 2 Suomi 1 Français 1

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o prášek z obecných kovů. Prášek je složen z 93 – 95 % wolframu a 5 – 7 % niklu. Prášek se používá k výrobě částí vrtných hlavic využívaných při těžbě ropy a zemního plynu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: WOLFRAM JAKO PRÁŠEK K VÝROBĚ

Dle deklarovaných údajů se jedná o práškovou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o práškovou směs z kovů nebo jejich slitin. Způsob výroby spočívá v mletí špon, třísek nebo pevných kusů jednotlivých kovů nebo jejich slitin na požadovanou zrnitost (od 10 do 200 mikronů).

Prášková směs slouží jako vstupní materiál pro výrobu oxidu wolframu (žlutého nebo modrého), parawolframanu amonného, wolframového a wolframkarbidového prášku.

Dle deklarovaného složení převažuje wolfram, který dává zboží podstatné rysy.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: WOLFRAM JAKO PRÁŠEK OBECNÉ KOVY SMĚSI MLETÉ