Kované v otevřené zápustce / Ostatní.

Dansk 2 Español 1 Français 9 Magyar 3 Italiano 1 Nederlands 3 Română 1

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o příchytku z nerezavějící oceli kovové části termistoru (čidla).

Pomocí příchytky je čidlo připojeno v elektronické řídící jednotce klimatizace na tepelnou trubku.

Příchytka je ve tvaru U, se zahnutými konci, zvlněnými boky a na stranách je opatřena otvory.

Příchytka je vyrobena kováním v otevřené zápustce a není dále opracována.

Číslo ZISZ:
CZ40-1090-2016.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KOVU Z OBECNÝCH KOVŮ NEREZAVĚJÍCÍ (ANTIKOROZNÍ) OCEL KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Dle deklarovaných údajů a přiložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a přiložené dokumentace se jedná o výkovky z nelegované oceli, kruhového průřezu se dvěma prstenci o dálce cca 230 mm a 55 mm, průměru cca 470 mm.

Výkovky jsou cca 1,9 m dlouhé. Vyrábějí se kováním za tepla v otevřené zápustce. Po vychladnutí jsou očištěny a hrubovány (odstranění okují během kování na obráběcích strojích pro třískové obrábění) a slouží k výrobě spojovacích dílů pro výtahy.

Nejedná se o finální výrobky, je nutné na výkovcích provést ještě mnoho operací (frézování, vrtání, odjehlení atd.) k dosažení finálních výrobků.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OZUBENÁ KOLA KOVANÉ NELEGOVANÁ OCEL

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o výkovky z legované oceli se středem obdélníkového tvaru se zkosenými hranami, na obou stranách opatřen válečky kruhového tvaru o průměru cca 145 mm a 155 mm, které nejsou v jedné ose.

Vyrábějí se kováním za tepla v otevřené zápustce. Po vychladnutí jsou očištěny a hrubovány (odstranění okují během kování na obráběcích strojích pro třískové obrábění) a slouží k výrobě excentrické hřídele.

Nejedná se o finální výrobky, je nutné na výkovcích provést ještě další operace (frézování, vrtání, odjehlení atd.) k dosažení finálních výrobků.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI KOVANÉ POLOZPRACOVANÉ