Ručně poháněná mechanická zařízení, o hmotnosti 10 kg nebo nižší, používaná pro přípravu, uchování nebo podávání jídel nebo nápojů.

Dansk 4 Deutsch 146 English 12 Español 3 Français 37 Italiano 3 Nederlands 6 Polski 13 Svenska 17

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Ručně ovládaný mlýnek na maso pro domácnost,…

rukojeti; z obecných kovů; přenosné; ručně poháněné; maso; přístroje…

Ručně ovládaný mlýnek na maso pro domácnost, vyrobený ze šedé litiny s pocínovaným povrchem.

Mlýnek sestává z těla, rukojeti, šroubu pro upevnění rukojeti, šneku, šroubu pro připevnění na stůl nebo pracovní desku, křížového nože, mlecího plátku a závitového kroužku.

Je vhodný zejména při procesech mletí masa a výrobě ovocných džemů. Rozměry 20 x 13 x 8 cm, hmotnost 1,9 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: RUKOJETI Z OBECNÝCH KOVŮ PŘENOSNÉ RUČNĚ POHÁNĚNÉ MASO PŘÍSTROJE PRO DOMÁCNOST PŘÍSTROJE K MLETÍ POTRAVIN