Výměníky tepla / Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytápěné (kromě pecí a jiných zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, odpařování, kondenzace nebo chlazení, jiné než stroje a strojní zařízení typu používaného v domácnosti; neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody.

Deutsch 77 English 14 Español 1 Français 8 Magyar 1 Italiano 5 Nederlands 10 Polski 7 Slovenčina 3 Slovenščina 1

  • - - 8419502000 80: Výměníky tepla vyrobené z fluorovaných polymerů a s vstupními a výstupními trubkami o vnitřním průměru 3 cm nebo menším
  • - - 8419508000 80 (2/1) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o výrobek určený k chlazení (výměník tepla), který se aplikuje v oblasti průmyslového a komerčního chlazení.

Ve výměníku dochází k cirkulaci teplonosného media (voda nebo nemrznoucí směs), které předává teplo na povrch hliníkových lamel, na které působí chladící medium ve formě vzduchu.

Takto se teplonosné medium okolním vzduchem ochlazuje. Chladící výkon je posílen vestavěnými ventilátory.

Konstrukce rámu a opěry jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Skříň z pozinkovaných plátů ocelového plechu s epoxidovým nátěrem.

Výměník tepla je vyroben z měděných trubek a hliníkových žeber, dále je vybaven ventilátory s třífázovými motory (400 V/ 50 Hz) s vnějším rotorem.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TRUBKY S VENTILÁTOREM MĚĎ VÝMĚNÍKY TEPLA K CHLAZENÍ

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o výrobek určený k chlazení (výměník tepla), který se aplikuje v oblasti průmyslového a komerčního chlazení.

Ve výměníku dochází k cirkulaci teplonosného media (voda nebo nemrznoucí směs), které předává teplo na povrch hliníkových lamel, na které působí chladící medium ve formě vzduchu.

Takto se teplonosné medium okolním vzduchem ochlazuje. Chladící výkon je posílen vestavěnými ventilátory.

Konstrukce rámu a opěry jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Skříň z pozinkovaných plátů ocelového plechu s epoxidovým nátěrem.

Výměník tepla je vyroben z měděných trubek a hliníkových žeber, dále je vybaven ventilátory s třífázovými motory (400 V/ 50 Hz) s vnějším rotorem.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TRUBKY S VENTILÁTOREM MĚĎ VÝMĚNÍKY TEPLA K CHLAZENÍ

Dle údajů žadatele a předložené fotodokumentace…

Dle údajů žadatele a předložené fotodokumentace výrobku se jedná o tepelný výměník EGR systému.

Výměník slouží k ochlazování výfukových plynů pro diesel motor z důvodu snížení emisních limitů.

Výfukové plyny odcházející z motoru jsou ochlazovány průchodem přes tento výměník a znovu vráceny do sání motoru.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI PRO MOTOROVÁ VOZIDLA TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ K VESTAVĚNÍ MOTORY VÝMĚNÍKY TEPLA

Dle údajů žadatele a předložené fotografie…

Dle údajů žadatele a předložené fotografie výrobku se jedná o hliníkové výhřevné těleso (výměník tepla) obdélníkového tvaru o rozměrech 206 x 20 x 180 mm, které je umístěno v základním modulu klimatizace (HVAC) osobních automobilů.

Výhřevné těleso sestává z rámu, ve kterém je umístěno žebrování s voštinovým vedením výhřevného média.

Funkce výrobku: Výhřevným tělesem prochází ohřáté médium z motoru do chladiče automobilu. Vzduch, který se při průchodu výhřevným tělesem ohřeje, je následně vháněn do kabiny vozidla.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU PRO MOTOROVÁ VOZIDLA VZDUCH PRO ZABUDOVÁNÍ DO JINÉHO ZBOŽÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VÝMĚNÍKY TEPLA