Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, které nejsou v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 3003100000 80: Obsahující peniciliny nebo jejich deriváty se strukturou penicilanové kyseliny nebo streptomyciny nebo jejich deriváty
 • - 3003200000 80: Ostatní, obsahující antibiotika
 • - 3003310000 10: Ostatní, obsahující hormony nebo jiné výrobky čísla 2937
 • - - 3003310000 80: Obsahující inzulin
 • - - 3003390000 80: Ostatní
 • - 3003410000 10: Ostatní, obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty
 • - - 3003410000 80: Obsahující efedrin nebo jeho soli
 • - - 3003420000 80: Obsahující pseudoefedrin (INN) nebo jeho soli
 • - - 3003430000 80: Obsahující norefedrin nebo jeho soli
 • - - 3003490000 80: Ostatní
 • - 3003600000 80: Ostatní, obsahující účinné látky proti malárii popsané v poznámce k položkám 2 této kapitoly
 • - 3003900000 80: Ostatní