Ostatní výrobky z přírodní nebo kompozitní usně.

Deutsch 6 English 3

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4205001100 10: Používané u strojů nebo mechanických zařízení nebo pro jiné technické účely
  • - - 4205001100 80: Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny
  • - - 4205001900 80: Ostatní
  • - 4205009000 80 (0/17) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná se o žvýkací…

krmiva pro psy; upraveno pro drobný prodej; pro zvířata; hovězí;…krmiva pro psy; upraveno pro drobný prodej; pro zvířata; hovězí;…

Dle deklarovaných údajů se jedná se o žvýkací pamlsek pro psy ve tvaru kosti. Je vyroben ze 100% lisované hovězí kůže, bez přídavných látek, ochucovadel a barviv.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: KRMIVA PRO PSY UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ PRO ZVÍŘATA HOVĚZÍ KOSTI