Pšeničné / Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin.

  • - - 2302301000 80 (0/1) : S obsahem škrobu nepřesahujícím 28|% hmotnostních a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2|mm nepřesahuje 10|% hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5|% hmotnostních nebo větší
  • - - 2302309000 80: Ostatní