Ostatní / Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená.

Pepino (Solanum muricatum) - čerstvá exotická…

oválné; zelenina; poživatelný (jedlý); pruhované; čerstvé; zelené

Pepino (Solanum muricatum) - čerstvá exotická zelenina, určená k přímé spotřebě. Deklarovaný popis zboží: Plod je protáhlého tvaru z jedné strany zašpičatělý o délce cca 8 cm, povrch světle zelený až světle žlutý s podélnými fialovými pruhy, slupka voskově lesklá a hladká.

Dužina je pevná, podobné barvy jako slupka, uvnitř s rozptýlenými semeny. Balení: 8 – 12 kusů volně v kartónu.

Odůvodnění sazebního zařazení: Všeobecná pravidla pro výklad KN 1 a 6, Poznámka 2 ke kapitole 7, Všeobecné vysvětlivky k HS ke kapitole 7, Vysvětlivky k HS k číslu 0709.

Znění kódů 0709, 0709 90, 0709 90 90 KN a TARIC kódu 0709 90 90 90. Navrhované sazební zařazení zboží do kódu 0707 00 05 KN není možné, nejedná se o okurku, ale o lilek druhu Solanum muricatum, který se zařazuje do podpoložky 0709 90 90 KN.

Číslo ZISZ:
CZ19-0603-2009.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2011-12-31.

Klíčová slova členského státu: OVÁLNÉ ZELENINA POŽIVATELNÝ (JEDLÝ) PRUHOVANÉ ČERSTVÉ ZELENÉ