Zeleninové směsi / Ostatní zelenina; zeleninové směsi.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0711909010 80: Směsi zeleniny obsahující česnek a/nebo Allium ampeloprasum
  • - - - 0711909090 80: Ostatní