Kukuřice cukrová / Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená.

  • - - 0710400020 80: Klasy kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata), též krájené, o průměru 10 mm nebo více, avšak nejvýše 20 mm, pro použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, ke zpracování jinému než pouhému přebalení
  • - - 0710400090 80: Ostatní