Plátna k prosévání, též zcela zhotovená.

* Na zařazení pláten k prosévání, ne zcela zhotovených, do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení.

  • - - 5911200020 80: Z hedvábí
  • - - 5911200090 80: Z ostatních textilních materiálů