Plátna k prosévání, též zcela zhotovená.

* Na zařazení pláten k prosévání, ne zcela zhotovených, do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení.