ZINEK A VÝROBKY Z NĚHO.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • 7901000000 80 (4/0) : Netvářený (surový) zinek
  • 7902000000 80: Zinkový odpad a šrot
  • 7903000000 80 (2/0) : Zinkový prach, prášek a šupiny (vločky)
  • 7904000000 80: Zinkové tyče, pruty, profily a dráty
  • 7905000000 80: Zinkové desky, plechy, pásy a fólie
  • 7907000000 80 (0/5) : Ostatní výrobky ze zinku