NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER.

 • 7101000000 10: I. NATURPERLER OG KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN
 • 7101000000 80 (4/0) : Naturperler og kulturperler, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; naturperler og kulturperler, trukket på snor af hensyn til forsendelsen
 • 7102000000 80 (7/0) : Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede
 • 7103000000 80 (4/0) : Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen
 • 7104000000 80 (3/0) : Syntetiske eller rekonstruerede ædel- og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede syntetiske eller rekonstruerede ædel- og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen
 • 7105000000 80 (2/0) : Støv og pulver af naturlige eller syntetiske ædel- og halvædelsten
 • 7106000000 10: II. ÆDLE METALLER SAMT ÆDELMETALDUBLÉ
 • 7106000000 80 (4/0) : Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver
 • 7107000000 80: Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata
 • 7108000000 80 (5/0) : Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver
 • 7109000000 80: Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata
 • 7110000000 80 (12/0) : Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver
 • 7111000000 80: Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata
 • 7112000000 80 (5/0) : Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller
 • 7113000000 10: III. JUVELER, SMYKKER, GULD- OG SØLVSMEDEARBEJDER OG ANDRE VARER
 • 7113000000 80 (4/0) : Juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
 • 7114000000 80 (4/0) : Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
 • 7115000000 80 (2/0) : Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
 • 7116000000 80 (2/0) : Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)
 • 7117000000 80 (4/0) : Bijouterivarer
 • 7118000000 80 (2/0) : Mønter