ALUMINIUM OG VARER DERAF.

 • 7601000000 80 (2/0) : Ubearbejdet aluminium
 • 7602000000 80 (4/0) : Affald og skrot, af aluminium
 • 7603000000 80 (2/0) : Pulver og flager, af aluminium
 • 7604000000 80 (4/0) : Stænger og profiler, af aluminium
 • 7605000000 80 (6/0) : Tråd af aluminium
 • 7606000000 80 (6/0) : Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer
 • 7608000000 80 (2/0) : Rør af aluminium
 • 7609000000 80 (3/0) : Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium
 • 7610000000 80 (2/0) : Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør og lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner
 • 7611000000 80: Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling
 • 7612000000 80 (2/0) : Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling
 • 7613000000 80 (3/0) : Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser
 • 7614000000 80 (2/0) : Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug
 • 7615000000 80 (2/0) : Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af aluminium; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af aluminium; sanitetsartikler og dele dertil, af aluminium
 • 7616000000 80 (4/0) : Andre varer af aluminium