VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL.

  • 9301000000 80 (3/0) : Våben til militær brug, undtagen revolvere, pistoler og våben henhørende under pos. 9307
  • 9302000000 80: Revolvere og pistoler, undtagen varer henhørende under pos. 9303 eller 9304
  • 9303000000 80 (4/0) : Andre ildvåben og lignende våben, som virker ved antændelse af en eksplosiv ladning (fx jagtgeværer og -rifler, ildvåben til forladning, signalpistoler og andet udstyr udelukkende til afgivelse af lyssignaler, pistoler og revolvere til løst krudt, boltpistoler til slagteribrug, lineudskydningsapparater)
  • 9304000000 80: Andre våben (fx luft- og fjederbøsser, knipler), undtagen varer henhørende under pos. 9307
  • 9305000000 80 (5/0) : Dele og tilbehør til varer henhørende under pos. 9301 til 9304
  • 9306000000 80 (5/0) : Bomber, granater, torpedoer, miner, missiler og lignende krigsammunition, samt dele dertil; anden ammunition (fx patroner) og projektiler samt dele dertil, herunder hagl og forladninger
  • 9307000000 80 (0/1) : Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben samt dele og skeder dertil