ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER; HÅNDARBEJDSSÆT; BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

 • 6301000000 10: I. ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER
 • 6301000000 80 (5/0) : Plaider og lignende tæpper
 • 6302000000 80 (19/0) : Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer
 • 6303000000 80 (7/0) : Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper
 • 6304000000 80 (9/0) : Andet indendørs boligudstyr, bortset fra varer henhørende under pos. 9404
 • 6305000000 80 (7/0) : Sække og poser, af den art der anvendes til emballage
 • 6306000000 80 (9/0) : Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; campingudstyr
 • 6307000000 80 (3/0) : Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)
 • 6308000000 10: II. HÅNDARBEJDSSÆT
 • 6308000000 80 (3/0) : Sæt bestående af vævet stof og garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i pakninger til detailsalg
 • 6309000000 10: III. BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE
 • 6309000000 80: Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer
 • 6310000000 80 (2/0) : Brugte og nye klude; affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer