BØGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYKSAGER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER SAMT TEGNINGER.

 • 4901000000 80 (4/0) : Trykte bøger, brochurer og lignende tryksager, også som enkelte ark
 • 4902000000 80 (2/0) : Aviser og tidsskrifter, også illustrerede eller med indhold af reklamer
 • 4903000000 80 (0/1) : Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn
 • 4904000000 80: Noder, håndskrevne eller trykte, også indbundne eller illustrerede
 • 4905000000 80 (4/0) : Landkort, søkort og lignende kort af enhver art (herunder atlas, vægkort samt topografiske kort og glober), trykte
 • 4906000000 80: Bygnings- og maskintegninger samt andre tegninger til industrielle, kommercielle, topografiske eller lignende formål, fremstillet i hånden (originale); håndskrevne tekster; fotografiske reproduktioner på lysfølsomt papir samt karbonkopier af ovennævnte varer
 • 4907000000 80 (3/0) : Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende mærker, der er gangbare eller bliver gangbare i det land, hvor de har eller vil få en godkendt pålydende værdi; stempelpapir; pengesedler; checks; aktier, obligationer og lignende værdipapirer
 • 4908000000 80 (2/0) : Overføringsbilleder af enhver art
 • 4909000000 80: Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr
 • 4910000000 80: Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke
 • 4911000000 80 (4/0) : Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier