FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR.

  • 0301000000 80 (10/0) : Fisk, levende
  • 0302000000 80 (53/0) : Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304
  • 0303000000 80 (52/0) : Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304
  • 0304000000 80 (55/1) : Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset
  • 0305000000 80 (28/0) : Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde
  • 0306000000 80 (23/0) : Krebsdyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede krebsdyr, også uden skal, også kogt før eller under røgningen; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde
  • 0307000000 80 (36/0) : Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede bløddyr, også uden skal, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af bløddyr, egnet til menneskeføde
  • 0308000000 80 (10/0) : Hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, egnet til menneskeføde