FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

  • 3701000000 80 (6/0) : Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling ("instant film") i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter
  • 3702000000 80 (20/0) : Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling ("instant film") i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede
  • 3703000000 80 (3/0) : Lysfølsomt fotografisk papir, pap og tekstilstof, ikke eksponeret
  • 3704000000 80 (2/0) : Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte
  • 3705000000 80 (2/0) : Fotografiske plader og film, undtagen kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte
  • 3706000000 80 (2/0) : Kinematografiske film, med eller uden lydspor eller bestående alene af lydspor, eksponerede og fremkaldte
  • 3707000000 80 (2/0) : Kemiske præparater til fotografisk brug (undtagen lakker, lim, klister og lignende præparater); ublandede produkter til fotografisk brug, i doseret stand eller i pakninger til detailsalg, færdige til anvendelse