GØDNINGSSTOFFER.

  • 3101000000 80: Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter
  • 3102000000 80 (10/0) : Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske
  • 3103000000 80 (4/0) : Fosforholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske
  • 3104000000 80 (3/0) : Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske
  • 3105000000 80 (9/0) : Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, fosfor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10|kg og derunder