VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER.

 • 6801000000 80: Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer)
 • 6802000000 80 (10/0) : Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt varer af monument- og bygningssten, bortset fra varer henhørende under pos. 6801; terninger og lignende varer til mosaikarbejder, af naturlige stenarter (herunder skifer), også på et underlag; granulater, splinter og pulver af naturlige stenarter (herunder skifer), kunstigt farvet
 • 6803000000 80 (2/0) : Bearbejdet skifer og varer af skifer (herunder varer af agglomereret skifer)
 • 6804000000 80 (6/0) : Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling, defibrering, slibning, polering, afretning eller skæring, hvæssesten og polersten til brug i hånden, samt dele deraf, af naturlige stenarter, agglomererede naturlige eller kunstige slibemidler eller af keramisk materiale, også med dele af andre materialer
 • 6805000000 80 (3/0) : Slibemidler, naturlige eller kunstige, som pulver eller korn, på underlag af tekstilstof, papir, pap eller andre materialer, også tilskåret, syet eller samlet på anden måde
 • 6806000000 80 (3/0) : Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld; ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer; blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer (undtagen varer henhørende under pos. 6811, 6812 og kapitel 69)
 • 6807000000 80 (2/0) : Varer af asfalt eller af lignende materialer (fx af kunstig asfaltbitumen eller stenkulstjærebeg)
 • 6808000000 80: Tavler, plader, fliser, blokke og lignende varer, af vegetabilske fibre, af halm eller af flis, spåner, savsmuld eller andet affald af træ, agglomereret med cement, gips eller andre mineralske bindemidler
 • 6809000000 80 (4/0) : Varer af gips eller af blandinger på basis af gips
 • 6810000000 80 (6/0) : Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede
 • 6811000000 80 (5/0) : Varer af asbestcement, cellulosecement og lign
 • 6812000000 80 (6/0) : Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumkarbonat; varer af sådanne blandinger eller af asbest (fx garn, vævet stof, beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, pakninger), også forstærkede, undtagen varer henhørende under pos. 6811 eller 6813
 • 6813000000 80 (4/0) : Friktionsmateriale og varer deraf (fx plader, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringe, puder), ikke monterede, til bremser, koblinger og lign., fremstillet på basis af asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstil eller andre materialer
 • 6814000000 80 (2/0) : Bearbejdet glimmer og varer af glimmer, herunder agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer
 • 6815000000 80 (5/0) : Varer af sten eller andre mineralske stoffer (herunder kulfibre, varer af kulfibre samt varer af tørv), ikke andetsteds tariferet