GLAS OG GLASVARER.

 • 7001000000 80 (4/0) : Glasskår og andet glasaffald; glasmasse
 • 7002000000 80 (6/0) : Glas i form af kugler (undtagen mikrokugler henhørende under pos. 7018), stænger eller rør, ubearbejdet
 • 7003000000 80 (5/0) : Planglas og glasprofiler, støbt eller valset, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet
 • 7004000000 80 (2/0) : Planglas, trukket eller blæst, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet
 • 7005000000 80 (5/0) : Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet
 • 7006000000 80 (2/0) : Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer
 • 7007000000 80 (6/0) : Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas
 • 7008000000 80 (4/0) : Isolationsruder bestående af flere lag glas
 • 7009000000 80 (4/0) : Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle
 • 7010000000 80 (3/0) : Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas
 • 7011000000 80 (3/0) : Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil, af glas, til glødelamper, katodestrålerør eller lignende
 • 7013000000 80 (14/0) : Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018
 • 7014000000 80 (2/0) : Refleksglas og optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos. 7015), ikke optisk bearbejdet
 • 7015000000 80 (2/0) : Urglas og lignende glas samt korrigerende og ikke korrigerende brilleglas, hvælvede, bøjede eller lignende, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler og segmenter deraf, til fremstilling af de nævnte varer
 • 7016000000 80 (2/0) : Brosten, blokke, mursten, fliser, tagsten og andre varer af presset eller støbt glas, også armeret, af den art der anvendes til bygnings- eller konstruktionsbrug; glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, fliser, plader, skaller eller lignende former
 • 7017000000 80 (3/0) : Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler, af glas, også graderede eller justerede
 • 7018000000 80 (3/0) : Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas samt varer deraf, undtagen bijouterivarer; glasøjne, undtagen proteser; statuetter og andre dekorationsgenstande forarbejdet ved anvendelse af glasblæselampe, undtagen bijouterivarer; mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder
 • 7019000000 80 (14/0) : Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (fx garn og vævet stof)
 • 7020000000 80 (8/0) : Andre varer af glas