GUMMI OG VARER DERAF.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

 • 4001000000 80 (6/0) : Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter i ubearbejdet form eller som plader eller bånd
 • 4002000000 80 (19/0) : Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd; blandinger af produkter henhørende under pos.|4001|med produkter henhørende under denne position, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd
 • 4003000000 80: Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd
 • 4004000000 80: Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra hårdgummi) samt pulver eller granulater deraf
 • 4005000000 80 (5/0) : Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd
 • 4006000000 80 (2/0) : Ikke-vulkaniseret gummi i andre former (fx stænger, rør og profiler) samt varer af ikke-vulkaniseret gummi (fx rondeller og ringe)
 • 4007000000 80 (2/0) : Tråde og snore af blødgummi
 • 4008000000 80 (6/0) : Plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi
 • 4009000000 80 (12/0) : Rør og slanger af blødgummi, også med fittings (fx muffer, rørknæ, forbindelsesstykker)
 • 4010000000 80 (12/0) : Driv- og transportremme af blødgummi
 • 4011000000 80 (8/0) : Nye dæk, af gummi
 • 4012000000 80 (7/0) : Regummerede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe, slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi
 • 4013000000 80 (3/0) : Slanger af gummi
 • 4014000000 80 (2/0) : Hygiejniske eller farmaceutiske artikler (herunder sutter), af blødgummi, også med dele af hårdgummi
 • 4015000000 80 (4/0) : Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og tilbehør dertil, af blødgummi
 • 4016000000 80 (8/0) : Andre varer af blødgummi
 • 4017000000 80: Hårdgummi (fx ebonit) i enhver form, herunder affald og skrot; varer af hårdgummi