ENDELØSE KEMOFIBRE; STRIMLER OG LIGNENDE AF ENDELØSE KEMOFIBRE.

  • 5401000000 80 (2/0) : Sytråd af endeløse kemofibre, også i detailsalgsoplægninger
  • 5402000000 80 (27/0) : Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger, herunder syntetiske monofilamenter af finhed under 67|decitex
  • 5403000000 80 (10/0) : Garn af endeløse regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger, herunder regenererede monofilamenter af finhed under 67|decitex
  • 5404000000 80 (5/0) : Syntetiske monofilamenter af finhed 67|decitex eller derover, med største tværmål ikke over 1|mm; strimler og lignende (fx kunstige strå) af syntetisk materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5|mm
  • 5405000000 80: Regenererede monofilamenter af finhed 67|decitex eller derover, med største tværmål ikke over 1|mm; strimler og lignende (fx kunstige strå) af regenereret materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5|mm
  • 5406000000 80 (0/1) : Garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger
  • 5407000000 80 (31/0) : Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre, herunder vævet stof fremstillet af varer henhørende under pos.|5404
  • 5408000000 80 (11/0) : Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre, herunder vævet stof fremstillet af varer henhørende under pos.|5405