KORTE KEMOFIBRE.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

 • 5501000000 80 (5/0) : Bånd (tow) af syntetiske filamenter
 • 5502000000 80 (2/0) : Bånd (tow) af regenererede filamenter
 • 5503000000 80 (7/0) : Korte syntetiske fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
 • 5504000000 80 (2/0) : Korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
 • 5505000000 80 (2/0) : Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
 • 5506000000 80 (5/0) : Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
 • 5507000000 80: Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
 • 5508000000 80 (2/0) : Sytråd af korte kemofibre, også i detailsalgsoplægninger
 • 5509000000 80 (25/0) : Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger
 • 5510000000 80 (6/0) : Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger
 • 5511000000 80 (3/0) : Garn af korte kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger
 • 5512000000 80 (9/0) : Vævet stof med indhold på 85|vægtprocent eller derover af korte syntetiske fibre
 • 5513000000 80 (15/0) : Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85|vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt 170|g eller derunder pr.|m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85|vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt over 170|g pr.|m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Andet vævet stof af korte syntetiske fibre
 • 5516000000 80 (25/0) : Vævet stof af korte regenererede fibre