Vatterede tekstilstoffer i løbende længder, bestående af et eller flere lag tekstilmaterialer samlet med polstringsmateriale ved kædesting eller på anden måde, undtagen broderier henhørende under pos. 5810.

Čeština 1 Deutsch 1 Suomi 1 Polski 1

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

  • - 5811000020 80: Af trikotage
  • - 5811000093 10: Af andre tekstilmaterialer
  • - - 5811000093 80: Af bomuld
  • - - 5811000095 80: Af syntetiske fibre
  • - - 5811000096 80: Af regenererede fibre
  • - - 5811000099 80: Af andre tekstilmaterialer