MØBLER; SENGEBUNDE, MADRASSER, DYNER, PUDER OG LIGN.; LAMPER OG BELYSNINGSARTIKLER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET; LYSSKILTE, NAVNEPLADER MED LYS OG LIGNENDE VARER; PRÆFABRIKEREDE BYGNINGER.

  • 9401000000 80 (16/0) : Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402), herunder sovesofaer og lign., samt dele dertil
  • 9402000000 80 (2/0) : Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug (fx operationsborde, undersøgelsesborde, hospitalssenge med mekanisk udstyr, tandlægestole); frisørstole og lignende stole med bevægelsesmekanisme; dele til disse varer
  • 9403000000 80 (12/0) : Andre møbler og dele dertil
  • 9404000000 80 (6/0) : Sengebunde; sengeudstyr og lign. (fx madrasser, vattæpper, dyner og puder), forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi og lign.) eller celleplast, med eller uden overtræk
  • 9405000000 80 (10/0) : Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet
  • 9406000000 80 (2/2) : Præfabrikerede bygninger