MALME, SLAGGER OG ASKE.

 • 2601000000 80 (4/0) : Jernmalme og koncentrater deraf, herunder brændte naturlige jernsulfider
 • 2602000000 80 (0/1) : Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncentrater med indhold af mangan på 20 vægtprocent eller derover, beregnet på grundlag af tørsubstansen
 • 2603000000 80: Kobbermalm og koncentrater deraf
 • 2604000000 80: Nikkelmalm og koncentrater deraf
 • 2605000000 80: Koboltmalm og koncentrater deraf
 • 2606000000 80: Aluminiummalm og koncentrater deraf
 • 2607000000 80: Blymalm og koncentrater deraf
 • 2608000000 80: Zinkmalm og koncentrater deraf
 • 2609000000 80: Tinmalm og koncentrater deraf
 • 2610000000 80: Krommalm og koncentrater deraf
 • 2611000000 80: Wolframmalm og koncentrater deraf
 • 2612000000 80 (2/0) : Uran- og thoriummalm og koncentrater deraf
 • 2613000000 80 (2/0) : Molybdænmalm og koncentrater deraf
 • 2614000000 80: Titanmalm og koncentrater deraf
 • 2615000000 80 (2/0) : Niobium-, tantal-, vanadium- og zirkonmalm og koncentrater deraf
 • 2616000000 80 (2/0) : Ædelmetalmalm og koncentrater deraf
 • 2617000000 80 (2/0) : Andre malme og koncentrater deraf
 • 2618000000 80: Granulerede slagger (slaggesand) fra fremstillingen af jern og stål
 • 2619000000 80 (2/0) : Slagger (undtagen granulerede slagger), hammerskæl og andet affald fra fremstillingen af jern og stål
 • 2620000000 80 (12/0) : Slagger, aske og restprodukter (undtagen fra fremstillingen af jern og stål) indeholdende metaller, arsen eller forbindelser deraf
 • 2621000000 80 (2/0) : Slagger og aske, ikke ovenfor nævnt, herunder tangaske; aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald