NATURSILKE.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

  • 5001000000 80: Kokoner, anvendelige til afhaspning
  • 5002000000 80: Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet
  • 5003000000 80 (2/0) : Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
  • 5004000000 80 (2/0) : Garn af natursilke (undtagen garn af affald af natursilke), ikke i detailsalgsoplægninger
  • 5005000000 80 (2/0) : Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger
  • 5006000000 80 (2/0) : Garn af natursilke eller affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger; fishgut
  • 5007000000 80 (3/0) : Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke