VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF UÆDLE METALLER.

 • 8201000000 80 (6/0) : Spader, skovle, ryddehakker, spidshakker, hakker, hyppejern, forke, grebe og river; økser og lignende huggeværktøj; beskæresakse af enhver art; leer, segl, hø- og halmknive, hækkesakse, kiler og andre redskaber, af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug - alt til brug i hånden
 • 8202000000 80 (9/0) : Håndsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notningssavblade samt savblade uden tænder)
 • 8203000000 80 (4/0) : File, raspe, knibtænger, bidetænger, niptænger og lign. samt pincetter, bliksakse, rørskærere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj, til brug i hånden
 • 8204000000 80 (4/0) : Skruenøgler til brug i hånden (herunder momentnøgler); topnøglehoveder, også med håndtag
 • 8205000000 80 (10/0) : Håndværktøj og håndredskaber (herunder monterede glarmesterdiamanter), ikke andetsteds tariferet; blæselamper; skruestikker, skruetvinger og lign. (undtagen tilbehør eller dele til værktøjsmaskiner eller vandskæremaskiner); ambolte; feltesser; hånd- eller foddrevne slibesten med stativ
 • 8206000000 80: Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202-8205, i sæt til detailsalg
 • 8207000000 80 (11/0) : Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (fx til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring
 • 8208000000 80 (5/0) : Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater
 • 8209000000 80 (2/0) : Plader, stænger, spidser og lignende umonterede dele til værktøj, af cermets
 • 8210000000 80 (0/4) : Mekaniske redskaber, hånddrevne, af vægt ikke over 10 kg, til tilberedning, behandling eller servering af fødevarer eller drikkevarer
 • 8211000000 80 (7/0) : Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive), samt blade dertil
 • 8212000000 80 (3/0) : Barberknive og barbermaskiner, samt klinger og blade dertil (herunder emner til barberblade i båndform)
 • 8213000000 80: Sakse og blade dertil
 • 8214000000 80 (3/0) : Andre skære- og klipperedskaber (fx hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt
 • 8215000000 80 (5/0) : Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug