SÆRLIGE KN-KODER.

  • 9905000000 10: Visse varer, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 (indførsel og udførsel)
  • - 9905000000 80: Personlige ejendele tilhørende fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted
  • - 9919000000 80: Følgende varer, bortset fra ovennævnte varer: – Løsøre og bohave tilhørende en person, der flytter sit sædvanlige opholdssted som følge af indgåelse af ægteskab; personlige ejendele erhvervet ved arv. – Elevers og studerendes personlige udstyr, undervisningsmateriale og bohave – Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave – Varer til velgørende eller filantropiske organisationer og varer til katastroferamte
  • 9930000000 80 (3/0) : Varer leveret til skibe og luftfartøjer
  • 9931000000 80 (3/0) : Varer leveret til besætninger på offshoreanlæg eller til drift af motorer, maskiner og andet udstyr på offshoreanlæg
  • 9950000000 80: Kode, der kun anvendes ved varehandel mellem medlemsstaterne for enkelttransaktioner, hvis værdi er mindre end 200 EUR, og til indberetning af restprodukter i visse tilfælde