VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF.

  • 5601000000 80 (5/0) : Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer
  • 5602000000 80 (5/0) : Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret
  • 5603000000 80 (10/0) : Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret
  • 5604000000 80 (2/0) : Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast
  • 5605000000 80: Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal
  • 5606000000 80 (4/0) : Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn ("chaînettegarn")
  • 5607000000 80 (8/0) : Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast
  • 5608000000 80 (4/0) : Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk; konfektionerede fiskenet samt andre konfektionerede net, af tekstilmaterialer
  • 5609000000 80 (0/1) : Varer fremstillet af garn, strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 eller sejlgarn, reb og tovværk, ikke andetsteds tariferet