SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL.

  • 8901000000 80 (4/0) : Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport
  • 8902000000 80 (2/0) : Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter
  • 8903000000 80 (5/0) : Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer
  • 8904000000 80 (4/0) : Bugserbåde og fartøjer til skubning
  • 8905000000 80 (3/0) : Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning
  • 8906000000 80 (2/0) : Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen robåde
  • 8907000000 80 (2/0) : Andet flydende materiel (fx flåder, tanke, sænkekasser, landingsbroer og sømærker)
  • 8908000000 80: Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning