RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND) SAMT LÆDER.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

 • 4101000000 80 (3/0) : Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede
 • 4102000000 80 (4/0) : Rå skind af får og lam (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 c) til dette kapitel
 • 4103000000 80 (3/0) : Andre rå huder og skind (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 b) eller c) til dette kapitel
 • 4104000000 80 (6/0) : Garvede eller "crust" huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte
 • 4105000000 80 (2/0) : Garvede eller "crust" skind af får og lam, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte
 • 4106000000 80 (10/0) : Garvede eller "crust" skind af andre dyr, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte
 • 4107000000 80 (8/0) : Læder, yderligere beredt efter garvning eller "crusting", herunder pergamentbehandlet læder, af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114
 • 4112000000 80: Læder, yderligere beredt efter garvning eller "crusting", herunder pergamentbehandlet læder, af får og lam, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114
 • 4113000000 80 (4/0) : Læder, yderligere beredt efter garvning eller "crusting", herunder pergamentbehandlet læder, af andre dyr, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114
 • 4114000000 80 (2/0) : Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder
 • 4115000000 80 (2/0) : Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller; afklip og andet affald af læder eller af kunstlæder, ikke anvendeligt til fremstilling af lædervarer; læderstøv, læderpulver og lædermel