ALUMINIUM.

Varen er et destillationsinstrument for anvendelse…

Varen er et destillationsinstrument for anvendelse ved bestemmelse af indholdet af kvælstof i en organisk prøve.

Metoden der anvendes er den traditionelle Kjeldal metode. Instrumentet kan også anvendes ved bestemmelse af svovldioxid, cyanid og alkohol.

Instrumentet er fremstillet af stål, aluminium, plastic og glas. Varen er oplyst til at kunne analysere kvælstof med mulighed for også at kunne ana-lysere svovldioxid, cyanid og alkohol.

Varen benytter sig af den traditionelle Kjel-dahl metode. Varen er sammensat af stål, glas, plast og aluminium.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK STÅL ALUMINIUM GLAS TIL LABORATORIEBRUG

Varen er et dedikeret instrument til brug…

Varen er et dedikeret instrument til brug for produktionskontrol og kvalitetskontrol på en bred vifte af produkter i fødevareindustrien.

Der findes to versioner: FoodScan Pro som er beregnet for installation i produktionsmiljøer.

Denne model har indbygget touchskærm og beregningsenhed. FoodScan Lab som er beregner for installation i laboratoriemiljøer.

Denne model benytter sig af en ekstern PC. Måleprincippet baserer sig på Nær Infrarød Refleksion (NIR) med en mekanisk monokromator og en Si detektor.

Prøven placeres manuelt i prøvekammeret og lågen lukkes. Instrumentet sender herefter lys mod prøven og det reflekterede lys ledes via en fiber til en monokromator der opløser den infrarøde del i 256 kanaler over et spektrum gående fra 850 – 1050 nm.

Apparatet arbejder fuldautomatisk fra prøven placeres i målekammeret og er bygget i en boks af stål, aluminium og plastik.

Instrumentet analysere kød og mejeriprodukter ved hjælp nær infrarød refleksion (NIR). Den indbyggede detektor opfanger refleksionen fra NIR-lyset.

Instrumentet er lavet af stål, plast og aluminium.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK STÅL ALUMINIUM MEJERIPRODUKTER KØD LABORATORIEUDSTYR INFRARØD

Varen er et måleapparat til automatisk analyse…

Varen er et måleapparat til automatisk analyse af indholdet af somatiske celler i mælk. Analysen foretages på en udtaget prøve.

Apparatet klargør prøven ved tilsætning af en særlig reagens og ved opvarmning. Målingerne foretages på fluorescensen ved belysning af prøven med et laserlys.

Refleksionen opfanges af en silicium detektor. Apparatet er tilsluttet en ekstern PC, hvor data analyseres med tilhørende software.

Apparatet arbejder fuldautomatisk fra prøven suges ind i maskinen til selvrensnings processen efter analysen er færdig og er bygget i en boks af stål, aluminium og plastik.

Apparatet måler parametre i mælk ved hjælp af fluorescensen, som sker som følge af at prøven bliver belyst med en laserstråle.

Refleksionen opfanges af en detektor. Apparatet er lavet af stål, plast og aluminium.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK MÆLK STÅL ALUMINIUM LASERE LABORATORIEUDSTYR

Varen er et analyseinstrument til analyse…

Varen er et analyseinstrument til analyse af en række parametre i korn, såsom protein, fugt og fedt.

Ingen prøveforberedelse er nødvendig. Lys fra en halogen lampe sendes via en monokromator gennem prøven til en detektor.

Bølgeområdet er 570-1100 nm. Resultaterne beregnes på en intern beregningsenhed og præsenteres på den indbyggede touchskærm, hvorfra også instrumentet betjenes.

Apparatet arbejder fuldautomatisk fra prøven placeres i målekammeret og er bygget i en boks af stål, aluminium og plastik.

Apparatet analysere korn for en række parametre ved hjælp af lys gennem en mono-kromator. Lyses sendes gennem prøven hvor efter en detektor måler lyset der kom-me igennem.

Apparatet er lave af stål, plast og aluminium

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK STÅL KORN ALUMINIUM LABORATORIEUDSTYR

Varen er en hakker, beregnet til at hakke…

Varen er en hakker, beregnet til at hakke animalske prøver med højt fedtindhold og højt fugtigheds indhold.

Den fungerer ved at hurtigt roterende blade skærer prøven i stykker. Maskinen er beregnet til brug i laboratorier og er fremstillet af stål, aluminium og plastik.

Maskinen er beregnet til at hakke animalske produkter med højt vand og fedtind-hold som en prøveforberedelse.

Maskinen benytter et roterende skæreblad til at hakke prøverne med. Maskinen er lavet af stål, plast og aluminium.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK STÅL ALUMINIUM KØD LABORATORIEUDSTYR

Varen er et FTIR spektrofotometer til bestemmelse…

Varen er et FTIR spektrofotometer til bestemmelse af en række parametre i mælk og andre mejeriprodukter.

Analysen foretages på en udtaget prøve der manuelt føres til prøvepipetten og derefter automatisk suges ind i instrumentet.

Apparatet klargør prøven ved homogenisering og sender derefter prøven til FTIR analyse. Et interferometer sender en stråle af IR energi gennem mælkeprøven og en IR detektor måler energien i strålen efter den har passeret mælkeprøven.

Dette interferogram omdannes til et spektrum som efter en række beregninger resulterer i de endelige resultater.

Apparatet er tilsluttet en ekstern PC, hvor data analyseres med tilhørende software. Apparatet arbejder fuldautomatisk fra prøven suges ind i maskinen til selvrensnings processen efter analysen er færdig og er bygget i en boks af stål, aluminium og plastik.

Apparatet bestemmer en række parametre i mejeriprodukter ved hjælp af Fourier transfrom infrared lys.

En detektor måler IR energien, når lyset har bevæget sig gennem produktet. Apparatet er lavet af stål, plast og aluminium.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK STÅL ALUMINIUM MEJERIPRODUKTER LABORATORIEUDSTYR

Varen er et robust analyseinstrument til…

Varen er et robust analyseinstrument til analyse af en række parameter I fødevarer. Instrumentet kan anvendes i laboratorier såvel som i produktionsmiljøer.

Analysemetoden baserer sig på Nær Infrarød Refleksion (NIR) og på diode array teknologi. Prøven placeres manuelt i prøvekammeret og analysen startes.

Instrumentet sender herefter lys mod prøven og det reflekterede lys ledes via en fiber til et spektrometer der opløser den infrarøde del i 256 kanaler over et spektrum gående fra 850 – 1050 nm.

Instrumentet anvender et 256 pixel Si Hamamatzu NMOS detektor array. Apparatet arbejder fuldautomatisk fra prøven placeres i målekammeret og er bygget i en boks af stål, aluminium og plastik.

Instrumentet analyserer en række parametre i fødevarer ved hjælp af nær infrarød refleksion (NIR).

Lyset sende mod prøven, hvor det reflekteres mod en detektor Instrumentet er lavet af stål, plast og aluminium.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK STÅL ALUMINIUM LABORATORIEUDSTYR INFRARØD

Varen er et robust analyseinstrument til…

Varen er et robust analyseinstrument til analyse af en række parameter I fødevarer. Instrumentet kan anvendes i laboratorier såvel som i produktionsmiljøer.

Analysemetoden baserer sig på Nær Infrarød Refleksion (NIR) og arbejder i bølgeområdet 400 – 2500 nm.

Prøven placeres manuelt i prøvekammeret og analysen startes. Instrumentet sender herefter lys gennem en monokromator og videre til prøven.

En ekstern PC anvendes til beregning og præsentation af måleresultatet. Apparatet arbejder fuldautomatisk fra prøven placeres i målekammeret og er bygget i en boks af stål, aluminium og plastik.

Varen analyserer fødevare ved hjælp af nærinfrarødlys indbygget i maskinen. Prø-verne skal manuelt sættes ind i maskinen til analyse.

Instrumentet er lavet af stål, plast og aluminium.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK STÅL ALUMINIUM LABORATORIEUDSTYR INFRARØD

Varen er to modeller af homogenisatorer beregnet…

Varen er to modeller af homogenisatorer beregnet til at hakke, blande og blende en lang række produkter så som kød, grøntsager, frugt, kager, supper, sovse, brød, færdigretter, frosne madvarer, samt kemiske og farmaceutiske produkter.

De er robuste maskiner beregnet for brug i laboratorier. Varen er fremstillet af stål, aluminium og plastic.

Varen er en maskine til homoganisering af prøver ved at hakke, blande og blende prøverne. Maskinen er lavet af stål, plast og aluminium.

Varen er en L-formet base hvor der oven på står en ”spand” af metal

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK STÅL ALUMINIUM LABORATORIEUDSTYR

Varen er et analyseinstrument til analyse…

Varen er et analyseinstrument til analyse af en række parametre i korn, såsom protein, fugt og fedt.

Ingen prøveforberedelse er nødvendig. Lys fra en halogen lampe sendes via en monokromator gennem prøven til en detektor.

Bølgeområdet er 400-1100 nm. Resultaterne beregnes på en intern beregningsenhed og præsenteres på den indbyggede touch skærm, hvorfra også instrumentet betjenes.

Apparatet arbejder fuldautomatisk fra prøven placeres i målekammeret og er bygget i en boks af stål, aluminium og plastik.

Instrumentet analyserer en række parametre i korn ved hjælp af lys med en bølge-område på 400-1100 nanometer.

Lyset bevæger sig gennem prøven, hvorefter en detektor måler det tilbageværende lys. Instrumentet har en integreret enhed til resul-tatberegning samt en touchskærm til præsentation af data.

Instrumentet er laver af stål, plast og aluminium.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: PLASTIK STÅL KORN ALUMINIUM LABORATORIEUDSTYR