ELEKTRONISK.

ЕЛЕКТРОНЕН 5 ELEKTRONICKÉ 325 ELEKTRONISCH 5380 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 11 ELECTRONIC 2685 ELECTRONICO 71 ELEKTROONILINE 2 SÄHKÖINEN 66 ÉLECTRONIQUE, ABSTRAIT 13 ELEKTRONIČKI 3 ELEKTRONIKUS 56 ELETTRONICO 71 ELEKTRONINIAI 1 ELEKTRONISKS 33 ELEKTRONISCH 542 ELEKTRONICZNY 177 ELECTRONICO 6 ELECTRONIC 12 ELEKTRONICKÝ 30 ELEKTRONSKI 44 ELEKTRONISK 75

Varen er et analyseapparat til bestemmelse…

elektronisk; elektronisk måleinstrument

Varen er et analyseapparat til bestemmelse af indholdet af kvælstof (nitrogen) i organiske materialer (fødevarer og planter) og uorganiske stoffer (jord og gødnings-stoffer).

Varen udfører fuldautomatisk analyse på op til 117 prøver ad gangen. Selve analysen baserer sig på Dumas’ metode.

Apparatet foretager en specifik for-behandling af prøven, som afbrændes ved 1000 grader ved tilførsel af oxygen og efterfølgende fjernelse af vand og CO2.

Analysen foretages på den resulterende afbrændingsgas. Apparatet virker ved måling af den termiske ledningsevne i afbrændingsgassen.

Da temperaturen for en prøve og en kendt reference vil være forskellig, vil man kunne måle en spændingsforskel.

Spændingsforskellen kan registreres af en såkaldt ”Thermal Conductivity Dectector”, og gennem beregninger kan kvælstofindholdet efterfølgende bestemmes.

Alle funktioner og beregninger foretages af en indbygget mikroprocessor. Opsætning foretages på en tilkoblet Windows baseret PC.

Apparatet er beregnet til brug i laboratorier og er fremstillet af stål, aluminium og plastik.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: ELEKTRONISK ELEKTRONISK MÅLEINSTRUMENT

Varen foreligger som et kabel (ca. 130 cm)…

kabler; elektronisk; digital; analog; filtre

Varen foreligger som et kabel (ca. 130 cm) med et USB A-stik i den ene ende og et QD-stik i den anden.

I USB-stikket er der indbygget et lille elektronisk kredsløb. Der er to integrerede mikrokredsløb på printpladen, herunder en mikroprocessor.

Det er oplyst, at varen er beregnet til at forbinde et headset, der oprindeligt er designet til bordtelefoner, til en PC (softphone) med Skype eller lignende programmer.

Varen har indbyggede funktioner som Digital Signal Processing (DSP) og støjfiltrering, der omsætter et digitalt signal til et lavfrekvent analogt signal, som kan anvendes til et headset, samt omsætter signalet fra headsettets mikrofon til et digitalt signal.

Det kan desuden fjerne støj og mindske forvrængning fra signalet. Varen foreligger i detailsalgsemballage.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: KABLER ELEKTRONISK DIGITAL ANALOG FILTRE

Varen er en nøglebrik med RFID-teknologi.…

af plast; elektronisk; alarmer; antenner; smartcardsaf plast; elektronisk; alarmer; antenner; smartcards

Varen er en nøglebrik med RFID-teknologi. Varen indeholder ikke et batteri. Nøglebrikken anvendes til aktivering og deaktivering af et internetbaseret alarmsystem med GSM-backup.

Systemet udsender alarmering over internettet, og hvis dette er ude af drift, skifter alarmen automatisk over til det mobile kommunikationsnetværk (GSM-netværk).

Aktivering og deaktivering sker ved at placere nøglebrikken direkte ved betjeningspanelets tasteområde.

Brug af nøglebrikken kræver ikke indtastning af PIN-kode. Varens yderside er fremstillet af plast.

Varen er kvadratisk og har afrundede kanter. I det ene hjørne er varen forsynet med et hul beregnet til fastgørelse af snor.

Det er oplyst, at varen indeholder et elektronisk kredsløb med en indkapslet antenne. Varen indeholder ingen andre aktive eller passive elementer.

Varen måler 27x27x3 mm og er forsynet med en udvendig mærkat med QR-kode.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: AF PLAST ELEKTRONISK ALARMER ANTENNER SMARTCARDS

Varen foreligger som en højtalertelefon i…

elektronisk; netværk; trådløse telefoner; med højttaler; til…elektronisk; netværk; trådløse telefoner; med højttaler; til…

Varen foreligger som en højtalertelefon i et kabinet af plast med en højde på 3,8 cm og en diameter på 13,1 cm.

Varen har indbygget mikrofon og højtaler. Højtalertelefonen er monteret på en fod, hvor der under bunden af foden er et skridsikkert materiale, så varen kan stå fast.

Under bunden er der også et stativ, som man kan slå ud, så varen kan stå oprejst, samt en USB-dongle, som kan tages ud og sættes i fx en PC.

Derudover går der et kabel ud fra bunden af foden, der ender i en USB-A forbindelsesdel. Ses varen fra oven, har den en hullet stålplade, som er indkapslet af en knap 2 cm yderring med funktionsknapper (on/off, besvar/afbryd opkald, volumen op/ned, mute, bluetooth, opladerikon, en smart-knap og en link-knap).

Sammen med varen følger der et etui i neopren, quick-start guide og garanti indlægsseddel. Efter det oplyste, anvendes varen som transportabel højtalertelefon og er særlig egnet til telefonmøder gennemført over en internetforbindelse.

Varen kan tilsluttes en PC via USB-A eller ved at bruge den medfølgende USB-dongle, så varen kobles til en PC via Bluetooth.

Varen kan kobles til en smartphone via Bluetooth. Når der ikke føres en samtale gennem højtalertelefonen, kan den gengive musik.

Varen består af en højtalertelefon med en USB-dongle og foreligger i et neopren etui. Varen foreligger i detailsalgsemballage.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: ELEKTRONISK NETVÆRK TRÅDLØSE TELEFONER MED HØJTTALER TIL DATATRANSMISSION TALE SENDE- OG MODTAGE APPARARTER